Oppiaineet / Audiovisuaalisen viestinnän ammattitutkinto

 

Verkkoviestinnän suunnittelu ja ilmaisu 5 op

Multimediakäsikirjoittaminen 2 op

Verkkokirjoittaminen 1 op

Rakenne- ja käyttöliitymäsuunnittelu 2 op

 

Verkkoviestinnän työmenetelmät ja -välineet 33 op

WWW-ohjelmointi (html, css, php, cms) 16 op

Flash-animaatiot ja sivustot (Flash CS6) 4 op

Digikuvaus 3 op

Kuvankäsittely (Photoshop CS6) 3 op

Vektorigrafiikka (Illustrator CS6) 2 op

Julkaisugrafiikka ja taitto (InDesign CS6) 2 op

Videoeditointi ja äänenkäsittely (Premiere Elements 9) 2 op

Toimisto-ohjelmat (Office 2013, ym) 1 op

 

Verkkoviestinnän tuotantoprosessit ja -ympäristöt 4 op

Projektinhallinta 1 op

Ammatillinen englanti 1 op

Tekijänoikeudet ja sopimukset 2 op

Ryhmänohjaus 3 op

Työssäoppiminen ja tutkintotilaisuudet 15 op

 

Yhteensä 60 op

1 opintopiste vastaa n.27 tunnin työskentelyä, joka koostuu lähiopetuksesta ja/tai opiskelijan itsenäisesti suorittamasta työstä. Työssäoppimisjaksolla se tarkoittaa kokopäiväistä työskentelyä asiakasyrityksessä tai itsenäistä asiakastöiden tekemistä.

suunnittelua - tyylillä - taidolla - näkemyksellä